شرکت سریع تجارت مهرSTM  با داشتن مدیریتی قوی و کارشناسان متخصص و پرسنل باتجربه و بهره گیری از آخرین اطلاعات ، شما را در کلیه امور گمرکی ( تعرفه ها ، قوانین ، مقررات ، بخشنامه ها و ... ) و آشنایی با مراحل ورود کالا ، انواع بیمه نامه های حمل و نقل ، بازرسی کالا ، اسناد حمل ، بارنامه ، عدل بندی ، گواهی بازرسی و مراحل ترخیص کالا یاری و خدمات لازم را ارائه می نماید .

 

STM.Co.,Ltd